Privatlivspolitik

I henhold til § 7, stk. 1 i TMG (Telemediengesetz – Tele Media Act ved tysk lov), er vi som tjenesteudbydere ansvarlige for vores eget indhold på disse sider i overensstemmelse med generelle love. I henhold til afsnit 8 til 10 i TMG er vi som tjenesteudbydere imidlertid ikke forpligtet til at overvåge ekstern information, der leveres eller lagres på vores websted. Når vi er blevet opmærksomme på en specifik overtrædelse af loven, fjerner vi straks det pågældende indhold. Ethvert ansvar i denne sag kan kun påtages fra det tidspunkt, hvor overtrædelsen bliver kendt for os.

Ansvarsbegrænsning for eksterne links

Vores hjemmeside indeholder links til tredjeparts websteder (“eksterne links”). Da indholdet på disse websteder ikke er under vores kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for sådant eksternt indhold. I alle tilfælde er udbyderen af ​​information fra de linkede websteder ansvarlig for indholdet og nøjagtigheden af ​​de leverede oplysninger. På det tidspunkt, hvor linkene blev placeret, kunne vi ikke genkende nogen lovovertrædelser. Så snart en overtrædelse af loven bliver kendt for os, fjerner vi straks det pågældende link.

Data beskyttelse

Et besøg på vores hjemmeside kan resultere i lagring på vores server af oplysninger om adgangen (dato, klokkeslæt, side, der er adgang til). Dette repræsenterer ikke nogen analyse af personlige data (f.eks. Navn, adresse eller e-mail-adresse). Hvis personlige data indsamles, sker dette kun – i det omfang det er muligt – med forudgående samtykke fra brugeren af ​​hjemmesiden. Enhver videresendelse af data til tredjeparter uden udtrykkeligt samtykke fra brugeren finder ikke sted.

Vi vil udtrykkeligt påpege, at transmission af data via Internettet (f.eks. Via e-mail) kan tilbyde sikkerhedssårbarheder. Det er derfor umuligt at beskytte dataene fuldstændigt mod adgang fra tredjeparter. Vi kan ikke påtage os noget ansvar for skader, der opstår som følge af sådanne sikkerhedssårbarheder.

Tredjeparters brug af alle offentliggjorte kontaktoplysninger med henblik på reklame er udtrykkeligt udelukket. Vi forbeholder os ret til at tage juridiske skridt i tilfælde af uopfordret afsendelse af reklameoplysninger; f.eks. ved hjælp af spam-mail.

Kilde: Ansvarsfraskrivelse på Mustervorlage.net