Betingelser

Indholdet på vores websted er udarbejdet med omhyggelig omhu og efter vores bedste overbevisning. Vi kan imidlertid ikke påtage os noget ansvar for opdateringen, fuldstændigheden eller nøjagtigheden af ​​siderne.

Ophavsret

Indholdet og værkerne offentliggjort på dette websted er underlagt tysk lov om ophavsret. Enhver duplikering, behandling, distribution eller enhver form for anvendelse, der ligger uden for ophavsretslovens anvendelsesområde, kræver forudgående skriftligt samtykke fra den pågældende forfatter eller forfattere.

Kilde: Ansvarsfraskrivelse på Mustervorlage.net